Ferskvandssymposiet 2016


Endeligt program (PDF version med abstracts kan hentes her)

 

Mandag

 

Tidspunkt

Navn og titel på foredrag

10:00-10:10

Ole Pedersen; Velkomst

10:10-10:30

Bent Lauge Madsen; Lille vandløb, hvad nu?

10:30-10:50

Jens Pedersen; Indsatsen der blev væk

10:50-11:10

Annette Baattrup-Pedersen; Dansk vandløbsplanteindeks

11:10-11:30

Jan Nielsen; Naturlige ørredbestande

11:30-12:00

Pause

12:00-12:20

Bjarne Persson; Grundlæggende principper for vandløbsrestaurering

12:20-12:40

Martin Søndergaard; Vandplaner for de danske søer

12:40-13:00

Rune Raun Abildgaard; God økologisk tilstand

13:00-14:20

Frokost

14:20-14:40

Lars Båstrup-Spohr; Den forbedrede vandkvalitet i søerne og biodiversiteten

14:40-15:00

Liselotte S Johansson; Søovervågning i Danmark i 25 år

15:00-15:20

Dennis Trolle; Matematiske modeller: overflødige og upålidelige?

15:20-15:30

Jens Pedersen; Information om Naturmødet 2016

15:30-16:00

Pause

16:00-16:20

Emilie Kallenbach; Iltdynamik i Øle Å, et Bornholmsk klippevandløb

16:20-16:40

Tenna Riis; Hvad betyder lav vandføring for vandløbets økologi?

16:40-17:00 Peter Wiberg; Effekten af vandindvinding på vandløbets økologi

17:00-17:15

Overrækkelse af Wesenberg-Lund Prisen 2016

17:15-19:00

Postersession

19:00-22:00

Middag

 

Tirsdag

 

Tidspunkt

Navn og titel på foredrag

9:00-9:20

Theis Kragh; Kan man genskabe Jyllands største sø på drænet landbrugsjord?

9:20-9:40

Kaj Sand-Jensen; Miraklerne i Filsø fortsætter

9:40-10:00

Jørgen Bidstrup; Vilsted Sø – langtidseffekten af vådområdeprojektet

10:00-10:20

Henning S Jensen; Kan vi restaurere lavalkaline søer med fosforfældning?

10:40-10:40

Peter Engesgaard; δ18O som tracer for søers hydrologi og interaktion med grundvand

10:40-11:10

Pause

11:10-11:30

Kjeld Hansen; Hvor intelligent er den nye miljøregulering?

11:30-11:50

Jane Poulsen; Hvordan måles kvælstoftransport i vandløb?

11:50-12:10

Ronnie Søe; Modellering af jorderosion ved brug af GIS og remote sensing

12:10-12:30

Jørgen Krogsgaard Jensen; Vandkvalitet og sårbarhed af vandområder

12:30-12:50

Dagmar Andersen; Hvad sker der med naturen når ådalene oversvømmes?

12:50-13:00

Pause

13:00-14:00

Frokost

14:00-14:20

Mikker R Andersen; Ekstrem lagdeling i 35 cm vand – et studie i en kransnålalgedam

14:20-14:40

Anders Winkel; Oversvømmelsestolerance hos landplanter: gasfilm i aktion!

14:40-15:00

Niels Jepsen; Snæblen, en af verdens mest truede fisk

15:00-15:10

Ole Pedersen – farvel og tak

 

 

Postere

 

Nr

Forfatter

Poster-titel

1

Carsten Bjørn

Vandhuller – natur, spildevand eller rekreative åndehuller?

2

Eva Sebok

Using distributed temperature sensing to map groundwater discharge

3

Flemming N Madsen

Vandløbs APP – let adgang til regulativinformationer og vandløbsdata i felten

4

Ingeborg Solvang

Water balance for Tvorup Hul

5

Mads L Jyde

Geddefabrikker i søer

6

Mikkel Madsen-Østerbye

Solformørkelse i lobeliesøerne!

7

Mikkel René Andersen

Ekstrem lagdeling i 35 cm vand – et studie i en kransnålalgedam

8

Trine Enemark

Kan man måle opholdstiden i søer direkte?

9

Tue Kofod

Present day consequences of failed land reclamation attempt

10

Magnus Engkær Pedersen

Stor effekt af udsatte aborre i Filsø

11

Michelle Truelsen

Paludikultur i genetablerede danske vådområder

12

Henrik Skovgaard

Minivådområder med filtermatrice målrettet drænvand

13

Lene Jacobsen

Aborrer og gedder i brakvand

14

Jens Peter Müller

Biomanipulation i Søndersø

15

Christian Skov

Fangstjournalen - ude med snøren efter Citizen Science

16

Tinna Mia Jensen

Invertebraters fødevalg i landbrugspåvirkede vandløb

17

Trine W Perlt

European multi-lake survey

18 Simone Møller Mortensen Kan udfaldet af en naturgenopretning forudsiges?

19

Anette Baisner Alnøe

Vandløbsrestaureringer har ikke restaureret vandløbsprocesser

20 Anne Bækbo Hinke Vandplanters bikarbonatudnyttelse